Bagaimanapun, pandangan sedemikian semakin hari semakin berubah apabila wujudnya pertambahan golongan bumiputera yang meneroka peluang ekonomi di kawasan bandar sekali gus akan memberikan kesan keseimbangan ekonomi antara kaum di kawasan perbandaran.